Μπορείτε να διασχύσετε το φαράγγι του Τσαγκαριώτικου και το φαράγγι του Αχέροντα διάρκεια 4 ωρών διατίθεται εξοπλισμός νεοπρέν.
Διασχίζοντας το φαρράγι θα φτάσετε στο " Ρέμα Ντάλα " όπου βρίσκεται η γκρεμισμένη πέτρινη γέφυρα, στην συνέχεια μπορείτε να ανεβείται ως τις πηγές και τον ανακατασκευασμένο νερόμυλο.